Reklamacje i zwroty:

Uwaga! Zanim odeślesz nam towar, zarówno w przypadku reklamacji, jak i w ramach prawa odstąpienia od umowy, skontaktuj się z obsługą sklepu (+48 795 170 111, sklep@ambassadors.pl). Wstępne rozpoznanie sprawy pozwoli jasno określić możliwość zwrotu.

Szczegółowe zasady reklamacji oraz procedura odstąpienia od umowy opisana została w części VII oraz VIII regulaminu Sklepu dostępnego na stronie www.ambassadors.pl. Poniżej znajdują się odpowiednie fragmenty ww. regulaminu:

VIII. Reklamacja towarów

8.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@ambassadors.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Klienta.

8.3. Reklamacji nie podlegają towary sprzedawane jako „wadliwe”, w opisie których Sprzedawca jasno poinformował o występowaniu określonej wady.

8.4. Reklamowany towar należy odesłać na adres biura/magazynu Sprzedawcy (patrz punkt 7.7. niniejszego regulaminu)

8.5. Koszty transportu wynikające z uwzględnionej reklamacji pokrywa Sprzedawca.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Siedziby sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie (listownie lub mailowo).

7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. W związku z powyższym Klient zobowiązuje się do jak najszybszego odesłania towaru na adres Sklepu. Sprzedawca natomiast, w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru zobowiązuje się do zwrócenia środków pieniężnych w kwocie równej cenie zwróconego towaru, o ile przedmiot zwrotu nie nosi śladów użytkowania.

7.4. Zwracany przez Klienta Towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania. W trakcie odsyłania towaru Zaleca się jego opakowanie w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w czasie transportu.

7.5. Klient korzystający z prawa odstąpienia od umowy zobowiązuje się do pokrycia kosztów dostarczenia zwracanego przedmiotu do siedziby Sklepu w Łodzi.

7.6. Sklep nie zwraca Klientowi kosztów transportu, które Klient poniósł przed dokonaniem zwrotu.

7.7. Zakupiony towar należy zwrócić na właściwy adres. Błędne zaadresowanie przesyłki skutkować może wydłużeniem procesu zwrotu lub jego uniemożliwieniem (w przypadku zaginięcia przesyłki)

Pogo sp. Zoo
Aleja Politechniki 1
Sukcesja lok. P. 07. A
93-590 Łódź